"... Med energiske, mættede strøg maler han i friske registreringer lysets flimrende spil i vnadets uro ved sæby. Bag broerne, ved stemmeværket, i åen og havnen. Med en vibrerende dybde i de mange nuancer af kølig grønt og blåt. Tit markerer han i lag på lag med komplementærfarverne."
(af Konrad Guldberg, Kunstavisen juni 1995)


"... Han vil vise den positive og eventyragtige side af kongehuset. Men Jørgen Sørensens billeder er ikke eventyrlige. De er alle malet på hård, billig masonit og fremtræder skitseprægede og ´ufærdige´ ... Hvad der således ligner en malers grove og spekulative udnyttelse af den stakkels dronning, bliver - paradoksalt nok - med disse uprætendiøse billeder til sjove og kritiske kommentarer til den royale verden.
(EKSTRA BLADET 1998)